Tag Archives: گلد اسمیت

به کارگیری ویدئو پروژکتورهای هیتاچی در دانشگاه گلد اسمیت لندن

دانشگاه گلد اسمیت لندن

گلد اسمیت (Goldsmiths)، دانشگاه هنر لندن هر سال، دانشجویان هنر از دانشگاه گلد اسمیت (Goldsmiths) لندن در مراسم فارغ التحصیلی خود، یک رویداد بزرگ به خصوص برای مدیریت با حدود یک صد دانشجو از دانشگاه‌ها، شرکت می­کنند. این رویداد همیشه شامل انواع ” تصاویر دیجیتال متحرک” است که بسیاری از آن با ویدئو پروژکتور نشان […]