Tag Archives: پروژکتورها

مزایای استفاده از ویدئو پروژکتورها

مزایای استفاده از ویدئو پروژکتورها

ویدیو پروژکتورها معمولا به نام سیستم پروژکتورهای دو قسمتی یا دو تکه شناخته می شوند چرا که یک دیتا پروژکتور معمولا با صفحه نمایشی که از آن جداست مورد استفاده قرار می گیرد. این صفحات یا پرده های نمایش یا روی دیوار نصب شده و یا از سقف آویخته می شوند. هر چند امروزه بسیاری […]