Tag Archives: پروژکتورهای DLP

همگام با پروژکتور و تکنولوژی

پروژکتور و تکنولوژی

همگام با دگرگونی هایی که در تکنولوژی رخ داده، استفاده از فیلم کمرنگ تر و تکنولوژی دیجیتال موارد استفاده بیشتری پیدا کرده است به گونه ای که دیتا پروژکتور جایگزین اسلاید پروژکتور برای نمایش تصاویر شده است. ۲ نوع تکنولوژی عمده در بازار دیتا پروژکتور موجود است: پروژکتورهای LCD و DLP. در پروژکتورهایLCD  نور به […]