Tag Archives: ویدئو پرژکتور

مطالعه موردی استفاده از ویدئو پرژکتور در موزه ها

ویدئو پرژکتور در موزه ها

مطالعه موردی ویدیو پرژکتورهای CP-AW250NM  و CP-A200 رومانی محیطی واقعی با پرژکتورهای نامرئی از سال ۱۹۹۶، موزه ملی کارپات های شرقی در حال جمع آوری و حفظ گنجینه ای از میراث فرهنگی ترانسیلوانیای جنوب شرقی بود. سرانجام در سال ۲۰۰۶، این موزه درهای ساختمان جدیدش را به روی عموم مردم گشود. در حالیکه تحقیق و […]