Tag Archives: وزن

پنج توصیه برای خرید پروژکتورهای ال سی دی دیجیتالی

خرید پروژکتورهای ال سی دی

پروژکتورهای ال سی دی دیجیتالی برای نمایش داده هایی مثل صفحه گسترده ها، روی یک صفحه نمایش مناسب است. در صورت تمایل به خرید چنین ویدئو پروژکتورهایی باید چند چیز را مورد توجه قرار داد که عبارتند از: لنز، وزن، شفافیت و روشنایی. این مقاله چندین توصیه برای خرید ویدیوپروژکتورهای ال سی دی دیجیتالی را […]