Tag Archives: وایت برد هوشمند

بهبود آموزش با ویدئو پروژکتورها

بهبود آموزش با ویدئو پروژکتورها

جنبش عظیمی که باعث بهبود کیفی آموزش و یادگیری می شود، تاکید دارد که اساتید و معلمان بازتاب های اساسی و مهم را از دانش آموزان در مورد نقش تکنولوژی های نوین دریافت کنند. عکس العمل لوسی (Lucie) 13 ساله هنگامی که اولین بار با دیتا پروژکتور هیتاچی در کلاس زبان کار کرد اینچنین بود:” […]

استفاده از برد هوشمند و ویدئو پروژکتور در مکان های آموزشی

برد هوشمند و ویدئو پروژکتور

دبیرستان Jan Długosz در ووتس واوک مطالعه موردی ED-A101 لهستان  دبیرستان Jan Długosz در ووتس واوک لهستان، به دنبال ارتقای تسهیلات خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژکتور ED-A101 هیتاچی و وایت بردهای هوشمند تعاملی را برای ۲۸ کلاس در کل مدرسه تدارک دیدند.  نگاه اجمالی زمانیکه تصمیم گرفته شد ۲۸ کلاس این مدرسه […]