Tag Archives: تکنولوژی های آموزشی

استفاده از برد هوشمند و ویدئو پروژکتور در مکان های آموزشی

برد هوشمند و ویدئو پروژکتور

دبیرستان Jan Długosz در ووتس واوک مطالعه موردی ED-A101 لهستان  دبیرستان Jan Długosz در ووتس واوک لهستان، به دنبال ارتقای تسهیلات خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژکتور ED-A101 هیتاچی و وایت بردهای هوشمند تعاملی را برای ۲۸ کلاس در کل مدرسه تدارک دیدند.  نگاه اجمالی زمانیکه تصمیم گرفته شد ۲۸ کلاس این مدرسه […]