Tag Archives: تهویه

چگونه میتوانیم عمر لامپ دیتا پروژکتور را افزایش دهیم؟

عمر لامپ دیتا پروژکتور

عمر لامپ پروژکتور به عوامل متعددی بستگی دارد. مخربترین عامل موثر بر عمر لامپ ویدئو پروژکتور گرم شدن بیش از حد در مدت استفاده منظم از آن است. در ادامه برخی از توصیه های کاربردی که به افزایش عمر لامپ ویدیو پروژکتور و جلوگیری از گرم شدن آن کمک خواهد کرد، آورده شده است. تهویه […]