Tag Archives: تخته های هوشمند

بهبود آموزش با ویدئو پروژکتورها

بهبود آموزش با ویدئو پروژکتورها

جنبش عظیمی که باعث بهبود کیفی آموزش و یادگیری می شود، تاکید دارد که اساتید و معلمان بازتاب های اساسی و مهم را از دانش آموزان در مورد نقش تکنولوژی های نوین دریافت کنند. عکس العمل لوسی (Lucie) 13 ساله هنگامی که اولین بار با دیتا پروژکتور هیتاچی در کلاس زبان کار کرد اینچنین بود:” […]