Tag Archives: برد هوشمند

۱۰ مزیت استفاده از تکنولوژی در آموزش

تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی همه جا دیده می شود و در حال رسوخ به فرهنگ ماست. بر روی زندگی، کار، بازی و حتی نحوه آموزش ما در حال تاثیر گذاریست. مدارس و دانشگاه ها در حال استفاده از اینترنت و تکنولوژی «سخت افزارو نرم افزارها » هستند. کودکان به قدری در مواجه با تکنولوژی هستند که به راحتی […]

استفاده از برد هوشمند و ویدئو پروژکتور در مکان های آموزشی

برد هوشمند و ویدئو پروژکتور

دبیرستان Jan Długosz در ووتس واوک مطالعه موردی ED-A101 لهستان  دبیرستان Jan Długosz در ووتس واوک لهستان، به دنبال ارتقای تسهیلات خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژکتور ED-A101 هیتاچی و وایت بردهای هوشمند تعاملی را برای ۲۸ کلاس در کل مدرسه تدارک دیدند.  نگاه اجمالی زمانیکه تصمیم گرفته شد ۲۸ کلاس این مدرسه […]