Tag Archives: آموزش با ویدئو پروژکتور هیتاچی

آموزش با ویدئو پروژکتور هیتاچی

هیتاچی آینده آموزش را در دانشگاه آستون به نمایش می گذارد. مطالعه موردی ED-A101 انگلستان مرکز نوآوری آموزش و تمرین حرفه ای (CLIPP= Centre for Learning Innovation and Professional Practice ) در زمینه فناوری محیطهای آموزشی، شورای مشورتی مورد اطمینان دانشگاه آستون می باشد. بنابراین زمانیکه CLIPP برای اتاق کنفرانس فشرده جدیدش به یک ویدئو […]